ÇOCUKLARA KİTAP OKUMAK BEYİNLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Çocuklara kitap okumanın faydaları hakkında birçok yazı okumuşsunuzdur. Hayal gücünü geliştirdiğini, sosyo kültürel seviyeyi yükselttiğini, başarıyı tetiklediğini artık çok iyi biliyor ve görüyoruz. Yani her gün bir öğün kitap okumanın çocukların beynine ve ruhuna çok iyi geldiğini söyleyebiliriz.
Peki bilim adamları acaba bu konuda neler söylemiş? Merak edenleri bol bilimsel içerik barındıran şu ilginç habere alalım:

Son dönemlerde yapılan araştırmalar gösteriyor ki çocuklara kitap okumak, beyinlerini okumaya hazırlama konusunda yardımcı oluyor. Araştırmacılar beyin taramaları sonucunda evlerinde kendilerine kitap okunan okul öncesi çocuklarda, kitap okunmayanlara göre daha farklı beyin etkinliği modelleri buldular.
Ohio’da bulunan Cincinnati Çocuk Hastanesi’nden Dr. John S. Hutton’ a göre bu çalışmada ilk defa fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) tekniği okul öncesi çocukların beyinlerinde algısal uyarımı incelemek için kullanıldı. Daha önceki birçok çalışma okuma ile zaten tanışmış daha ileriki yaştaki çocukları konu ediniyor. Hutton yeni bulguları Akademik Pediatri Topluluğu’nun San Diego’daki toplantısında sundu. Hutton ve ekibi yaşları 3 ile 5 arasında değişen, 7 tanesi düşük gelirli ailelerden gelmek üzere 19 okul öncesi çocuğu inceledi.
Çocuğun bakımı ile ilgilenen kişiler, ebeveyn-çocuk okuma aktiviteleri, evde kitaba erişim, ebeveyn-çocuk iletişimi (konuşma, oyun oynama, çocuğa sayıları ve şekilleri öğretme) konuları ile ilgili anketler doldurdular.Sonra çocuklar kulaklıklarından yaşlarına uygun hikayeler dinlerken fMRI çekildiler. Görüntülemeler sonucunda dolaylı yoldan beyin etkinliğini değerlendiren oksijence zengin kan akışında belirgin bir değişiklik belirlendi. Aileler evde çocuklara daha çok okudukça araştırmacılar çocukların beyinlerinin dilden anlam çıkarmayla ilgili bölgesi olan yan lobda daha çok etkinleşme gözlemlediler.
Hutton “Bu daha çok okunanı ve duyulanı anlamayla ve semantikle ilişkili” dedi.
Araştırmacılar ayrıca görme ile ilgili olan artkafa lobunda da etkinleşme gördüler.
Hutton “En ilginç kısımlardan biri ise en yüksek etkinleşmenin görsel kısımda olmasıydı” dedi. “Bu lobun görevi muhtemelen hikâyede olanı hayal etmek. Bu çocuklar duyduklarını görselleştiriyorlar.”
Hutton ve ekibi yaş, cinsiyet, ailenin ekonomik geliri gibi faktörlerin de beyin etkinliğini etkilediğini ifade etti.
“Bu sonuçlar hayalgücünün değerini pekiştiriyor. Ebeveynler kesinlikle sık sık ve etraflıca okumalı. Çocukla karşılıklı konuşarak sayfada yazılı olanın ötesine geçmeliler.”
California’da Standford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Fernando Mendoza ise bu araştırmalar sonucu şunları söyledi: “Önceden de çocuklara erken yaşta okumanın çocukların gelişimini etkilediğini biliyorduk. Bunun arka planındaki biyolojik etkiyi gördükçe, gerçekliğine olan sezgilerimiz güçlendi. Bu gösteriyor ki çocuklar okuma, sayılar,renkler ile ne kadar erken tanışırsa, okuma eylemi onlar için kadar iyi olacak. Ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi.”
Amerikan Pediatri Akademisi ise yeni bebeği olan ebeveynlere doğumdan itibaren sesli kitap okumalarını tavsiye ediyor.

Kaynak: http://www.abstracts2view.com/pas/view.php?nu=PAS15L1_1355.8

31 Ağustos 2015