GÖRSEL EDEBİYATA DAİR

1998 yılında doktora tezini görsel edebiyat üzerine yazan Kate Raney, eylemlerimizin ideolojik ve kültürel ilişkilerine odaklanan bir tarif ile konuyu sanat, eğitim ve felsefenin alanına taşır. Kate Raney’in izahı basit ve ikna edicidir.

Görsel edebiyat:
… resimlerin ve nesnelerin ne anlama geldiğini, nasıl yan yana geldiklerini, onları nasıl yorumladığımızı, fikir dünyamızı nasıl biçimlendirdiklerini ve onları meydana getiren toplumda nasıl konumlandıklarını düşünmenin tarihidir…
Bize göre ciddi bir yükseliş içinde olan bu görsel dünyada, çocuklara tasarımını da dahil ederek görsel materyale bakma, onu anlama ve yorumlama becerisini aktarmak önemli bir meseledir. Birçok çocuk erken yaşlarda resim, renk ve şekiller yoluyla fıtri olarak bunu yapmaya başlar. Fakat bu içgüdü görsel metni tahlil etme yöntemlerinin öğretilmesiyle geliştirilmeli ve iyileştirilmelidir. Çok erken yaşlardan itibaren birçok çocuk gördüklerini ve hayal ettiklerini karıştırarak bilinçsiz bir şekilde resim yapar. Resimden hareketle bakmayı ve görmeyi öğrenmek temel görsel becerileri besler ve destekler. Ne yazık ki, ilköğretim çağında resim yapmaya yeterince değer verilmemektedir.
Ayrıca, çocuklar bu alana hakim olmaya başladıktan sonra, farkındalıklarını geliştirmeye devam etmeleri önemlidir. Böylece reklamlar ve bilgisayar oyunlarından güzel sanatlara, sinema ve animasyona kadar her alanda bir görsel materyali değerlendirebilecek, ona anlam verebilecek ve onu doğru bir şekilde tahlil edebileceklerdir. Resimli kitaplar görsel metinlere bakma ve değerlendirme konusunda uçsuz bucaksız olanaklar sunar.
Martin Salisbury ve Morag Styles’ın yazdığı Children’s Picturebooks The Art Of Visual Storytelling kitabından alıntılanarak Türkçe’ye tercüme edilmiştir.
Yazan: Martin Salisbury / Morag Styles
Çeviren: Rumeysa Temiz